Over educatie

Met educatie bedoelen wij hier expliciet niet opleiding of cursussen die zich richt op mensen die zelf, als hobbiïst of professional, actief met permacultuur aan de slag willen. Niet het inwijden in de kennis van permacultuur.

Educatie richt zich hier op het ontsluiten en verspreiden van ideeën, concepten en principes van de permacultuur door het mogelijk te maken deze te integreren in bestaande leerplatforms zoals primair-, voortgezet- of beroeps0nderwijs of na schools georganiseerde activiteiten.

Die integratie kan op heel verschillende wijze zoals onderstaande voorbeelden laten zien.

Concrete voorbeelden

  1. Op diverse crèches en scholen voor primair onderwijs zijn bij de school permacultuurtuinen en pleinen ingericht. Zo ook bij OBS Oog in Al in Utrecht. Oog in Al is een project van de Permacultuur Leertuinen: “Een permacultuurleertuin is een buiten-leslokaal in een natuurlijke omgeving. Deze omgeving is zoveel mogelijk volgens de permacultuur principes opgebouwd. Het leslokaal bevat o.a. een amfitheater, zitplekken/tafels, moestuinplekken en een grote diversiteit aan eetbare planten, variërend van fruitbomen tot eetbaar onkruid.
    Zonder specifiek ‘permacultuurlessen’ te organiseren, raken de leerlingen bekend met diverse principes die we binnen de permacultuur hanteren. Anders dan bij de schooltuintjes van weleer worden hier andere plantschema’s gebruikt en wordt er niet geschoffeld tot de tuin mooie blote zwarte aarde toont. Leerlingen krijgen andere ideeën en beelden mee over wat een tuin kan zijn welke rol voedsel hierin speelt. Vergelijkbaar met deze aanpak zijn ook de permacultuurcentra die onafhankelijk van een instelling zijn gerealiseerd (“Ppauw & De hofmakerij) die voor jongeren activiteiten organiseren.
  2. Een andere aanpak beoogt Stichting Groenkracht. Zij vroegen subsidie aan voor het ontwikkelen van lesmateriaal in de vorm van een serie lessen voor primair onderwijs. Het ontworpen curriculum omvat alle bekende onderwerpen binnen permacultuur, alles komt dus systematisch aan bod. Het betekent bij dit lespakket wel dat onderwerpen behandeld worden, terwijl de kinderen er ook actief mee aan de slag kunnen gaan. Het project is nog in ontwikkeling. Zodra er nieuws is of lessen beschikbaar zijn zullen we dat op deze site laten horen. Van andere lespakketten is ons nog niets bekend.
  3. Een heel andere aanpak laat de Aardschool met Pondorosa zien. Pondorosa is een kleine school voor voortgezet onderwijs voor een groep leerlingen die op het reguliere onderwijs geen ruimte kregen. Het programma op de school is dat van een reguliere school voor speciaal onderwijs: “Onze leerlingen zien wij graag ontwikkelen tot authentieke en veerkrachtige mensen die hun plek weten te vinden in een snel veranderende maatschappij. Vanuit een ecologische visie is het idee dat leren plaats heeft in het dagelijkse leven.” In Nederland is dit voorbeeld voor zover wij weten uniek. Internationaal zijn er meer scholen te vinden zoals de Round Schools in Engeland en de Green school in Bali

Voor meer informatie over wat scholen kan drijven, zie het artikel “Eén boom moet de eerste zijn.”

Alle genoemde voorbeelden zijn opgenomen in de inventarisatie.


Terug naar: Permacultuur Educatie

Onderstaande pagina’s krijgen de komende tijd steeds meer invulling:

  1. Permacultuur educatie: startpagina
  2. Over educatie
  3. Inventarisatie: bedoeling en contact:
  4. Permacultuur Magazine pagina’s
  5. Festival activiteiten voor jongeren