Petitie: Bescherm onze gezondheid, Stop Monsanto

Petitie: Bescherm onze gezondheid, Stop Monsanto
Petitie: Bescherm onze gezondheid, Stop Monsanto
Petitie: Bescherm onze gezondheid, Stop Monsanto

Ik heb er op mijn blog al verschillende keren over geschreven (hier, hier en hier) maar een echte oproep tot actie heb ik nog nooit gedaan. Geloof mij, ik ben niet echt een voorstander van petities over van alles en nog wat.

Maar dit onderwerp vind ik toch zo belangrijk dat ik voor het eerst een oproep doe om een petitie van Avaaz te ondertekenen. Het gaat over het recente rapport over het gebruik van glyfosaat dat toch kankerverwekkend zou zijn. Een bedrijf zoals Monsanto baseert een heel stuk van zijn bedrijfsvoering op het gebruik hiervan en zet man en macht in om dit rapport te laten intrekken.

Om een tegengewicht te vormen voor het lobbywerk van zulke grote multinationals is het cruciaal dat wij als gewone man/vrouw in de straat ook onze stem laten horen. Maar ik zal de mensen van Avaaz zelf aan het woord laten :-).

Lees verder