Meersoortige Begrazing: Een inleiding (Deel 1)

John Kitsteiner – Temperate Climate Permaculture – 26 augustus 2014-09-10

Jaren geleden las ik een geweldig boek van Carol Ekarius, dat ‘Small-Scale Livestock Farming’ getiteld was. Het was in dit boek dat ik voor het eerst het idee van begrazing door meerdere soorten tegenkwam. Ik was meteen weg van het concept en over de jaren heen ben ik er meer en meer van overtuigd geraakt dat dit de beste manier is om dieren te houden. Als we naar de natuur kijken, die toch onze gids en leraar is in permacultuur (Eerste permacultuurprincipe: Observeer en integreer), wat zien we dan?

In gezonde ecosystemen (en dat is een belangrijk gegeven) bezet een veelheid aan soorten allemaal hetzelfde gebied (Permacultuurprincipe 8: Integreren in plaats van afzonderen). Als je naar een natuurvideo van de savanne kijkt, dan zie je dat dit precies is hoe dieren in het wild leven. Ze blijven nog steeds grotendeels bij hun eigen soort. Dat kan op een strikte of een losse manier zijn, al naargelang de soort, het seizoen, de omgeving en vele andere factoren.

Maar de soorten zijn wel gemengd. Er is geen enkele soort, plantaardig of dierlijk, die in een vacuüm leeft. De meesten van ons zijn tegen monoculturen van planten in de akkerbouw, maar ik vraag me af of we niet om dezelfde redenen ook tegen monoculturen in de veehouderij moeten zijn.

Lees verder