Translate:

jun 192018
 

SLO, Stichting Leerplan Ontwikkeling, is in Nederland de autoriteit op het gebied van wat kinderen leren in primair en voortgezet onderwijs. Ongeveer eens in de 10 jaar organiseert SLO een nationale herziening van het leerplan. Dit jaar, 2018, is het weer zo ver. Ontwikkelteams met belanghebbenden uit het onderwijsveld en andere deskundigen buigen zich in teams over een nieuw nationaal curriculum.

Mens & Natuur

SLO nodigt iedereen uit commentaar te geven op de gepubliceerde tussen resultaten. Fase één: Visie, Fase Twee: Grote Opdrachten en Fase Drie:  Bouwstenen. Tot slot het verfijnen van de bouwstenen tot een samenhangend geheel. Tussen elke fase is er een publieke consultatie, waaraan ook jij mee kan doen.

Zie Curriculum Nu / Mens & Natuur.

Gezondheid is van levensbelang

We zien vruchtbare mogelijkheden om vanuit het perspectief van permacultuur ontwerpfilosofie (korten we verder af tot permacultuur) opbouwende terugkoppeling te geven en daarmee het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs te verrijken. In het bijzonder de Grote Opdracht: “Gezondheid is van levensbelang” is een uitstekend aangrijpingspunt.

Vanuit permacultuur perspectief wordt het helder dat lichamelijk, mentaal, emotioneel en sociaal gezonde mensen afhankelijk zijn van een gezonde, diverse en veerkrachtige natuur. Een sterke koppeling van de twee componenten van het leergebied Mens en Natuur die tevens helder maakt wat de relatie is tussen beiden. Hier kan de permacultuur ethiek naadloos ingeschoven worden: zorg voor de aarde (bodem, lucht, water), zorg voor de mens (fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal) en eerlijk delen (met de rest van de natuur en elkaar).

Schooltuin is openlucht leslokaal

Deze insteek kan concreet gemaakt worden door elke school uit te rusten met een schooltuin. Veel scholen hebben ruimtes in de open lucht. Vaak is die bestraat, maar dat kan eenvoudig anders en beter. Sommige scholen hebben ruimte op dak. Dat kan ook prima ingezet worden. Sommige scholen kunnen samen met andere scholen en buurtbewoners een gezamenlijke tuin realiseren in de openbare ruimte.


Een schooltuin is een levend laboratorium voor intensieve en indrukwekkende leerervaringen, welke ook nog eens therapeutisch en economisch effectief kunnen zijn.

Integraal & Holistisch

Aan de hand van de schooltuin als leeromgeving en openlucht klaslokaal kan het hele leergebied van Mens & Natuur bediend worden. Het is heel eenvoudig om verbanden te leggen met al de andere leergebieden. Daarmee is het een model van de integrale en holistische aanpak van permacultuur ontwerpfilosofie. De schooltuin nodigt indringend uit tot de moderne onderzoekende en ontwerpende didactische en pedagogisch uitwerking van het nieuwe curriculum.

Jouw Bijdrage is Essentieel

Als beoefenaren van permacultuur hebben we allemaal iets waardevols bij te dragen aan het onderwijs voor kinderen en jongelui tussen 4 en 17/18 jaar. Ik moedig je aan nu de website curriculum.nu te bezoeken, je in te lezen in de Visie en Grote Opdrachten en jouw commentaar in te sturen vóór 6 juli. En in oktober is er weer een terugkoppelingsmoment.

En bedenk alvast wat je met jouw school in de buurt kan gaan doen.

Misschien een mooi Diploma project voor je?

Translate »