Translate:

jul 182018
 

Permacultuur’s “derde” ethische uitgangspunt: eerlijk delen. In het Australisch Engels: Fair Share. Meer volledig: “set limits to consumption and reproduction, and redistribute surplus” (Holmgren,2007), ofwel: beperk het aantal kinderen en consumptie en deel je overvloed. In deze zin is “delen” dus wat je teruggeeft in plaats van aanspraak maken op een deel van wat de wereld te bieden heeft.

Holmgren lijkt hier te bedoelen dat we niet meer aanspraak moeten maken op de beschikbare middelen dan strikt noodzakelijk is. Wat we aan overvloed produceren moeten we ook niet voor onszelf houden, maar delen met de rest van de wereld. Want dat is een eerlijke transactie.

Scheve Verhouding

Mensen zijn een bijzonder geval in de verdeling van middelen. Uit recent onderzoek (1) blijkt dat mensen ongeveer 0.01% van het totale biomassa aan levende organismen op aarde uitmaken – een schatting natuurlijk.

(verhoudingen biomassa, in gigaton koolstof. Bron: 1.)

(The Guardian verbeeld het op deze manier. Bron: 2)

Voor onze voeding alleen al maken we aanspraak op ruim de helft van alle landoppervlak. Ongeveer een derde daarvan voor landbouw en tweederde voor veeteelt. Terwijl het grootste deel van het landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van veevoer.

De dominantie van landgebruik door en voor mensen vinden we ook terug in de scheve verhouding tussen “wilde” planten en dierensoorten en agrarische planten en dieren.

(mensenlijke dominatie onder zoogdieren. Bron: 2.)

(… en onder vogels. Bron: 2.)

Beperken

De sleutel tot effectieve beperking zit niet alleen in onze activiteiten maar vooral in ons aantal kinderen.

(dingen die jij kan doen om je ecologische voetafdruk te beperken. Bron: 3)

De top-11 voor beperking:

11: Je gloeilampjes inruilen voor LEDs
10: Je afval recycleren
9: Je was aan de lucht drogen
8: Je was op kamertemperatuur wassen
7. Je auto inruilen voor een zuiniger model
6. Vegetarisch eten
5. Je benzine auto inruilen voor een elektrische
4. Groen elektriciteit inkopen
3. Minder of niet vliegen
2. Leven zonder auto

En de winnaar is, op nummer 1:

1. Minder kinderen

In de beperking toont zich de meester (Goethe, 1802).
Een oude wijsheid met een duurzame boodschap en waarde.

______

  1. The biomass distribution on Earth. Yinon M. Bar-Ona, Rob Phillips, and Ron Milo. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1711842115
  2. Humans just 0.01% of all life but have destroyed 83% of wild mammals. The Guardian. 21 mei 2018.
  3. Want to fight climate change? Have fewer children. The Guardian. 12 juli 2017.
nov 262015
 
Begrijpt U de Ethische Principes Van Permacultuur?
Visuele voorstelling van de 3 ethische permacultuurprincipes.

Visuele voorstelling van de 3 ethische permacultuurprincipes.

Ik heb nooit een cursus over permacultuur gevolgd, dus ook nooit een volledige uitleg over de vele principes van permacultuur. Ik heb uiteraard wel verschillende boeken gelezen waarin deze worden uitgelegd en toegepast, maar dan gaat het hoofdzakelijk over de verschillende ontwerpprincipes. De ethische principes blijven altijd abstract en vaag, en worden vaak ook stiefmoederlijk behandeld, juist omdat het moeilijk is om goed uit te leggen.

Maar enkele weken geleden heeft Marc Van Hummelen bij ons de in het kader van de winterlezingen op Yggdrasil een sterk pleidooi gehouden voor composttoiletten. Hij is begonnen met een duidelijke link tussen permacultuur en het gebruik van composttoiletten en hij verklaarde de 3 ethische principes zo goed, dat ik deze uitleg moest doorgeven aan u ­čÖé .

Continue reading »

feb 072013
 
De 3 Ethische Principes van Permacultuur

De 3 Ethische Principes van Permacultuur

Permacultuur is gebaseerd op een aantal principes. Vooreerst zijn er 3 ethische principes.

David Holmgren ziet de principes voor een permacultuurontwerp als hulp voor de ethische toepassing van een ecologische realiteit. Het volgende is ge├»nspireerd op zijn tekst. Continue reading »

Translate ┬╗