Recensie: Thinking in Systems, Donella H. Meadows

Recensie: Thinking in Systems, Donella H. Meadows
Recensie: Thinking in Systems, Donella H. Meadows

Donella (Dana) Meadows (1941-2001) was doctor in de chemie en de biofysica. Vanaf 1970 werkte zij mee aan het grote World 3 computermodel, dat de dynamiek en economische groei op een eindige planeet moest simuleren. In 1972 was ze de belangrijkste auteur van het boek Limits To Growth, waarin de bevindingen van dit computermodel weergegeven werden. Ze schreef daarna nog verschillende andere boeken over computersimulaties en duurzame ontwikkeling. In 1996 stichtte ze het Sustainability Institute. Zij doceerde ook in het milieu-educatieprogramma van Dartmouth College.

Lees verder