Stad en Land

Verschillende bronnen(1, 2) verwachten een flinke groei van het aantal mensen dat in de stad woont in 2050. Voor België is de verwachting dat 98% van de bevolking in 2050, 11 miljoen mensen, in de stad zal wonen. Het hoogste percentage op wereldschaal. Voor Nederland zal dat met 16 miljoen stadsmensen op 92% liggen.

Ongelijkheid in de stad

Met name onder stadsbewoners is er veel verschil tussen arm en rijk. Dat heeft ernstige gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Uiteindelijk heeft dat ook  gevolgen voor de stabiliteit en veerkracht van de samenleving.

Veel bestuurders, economen en stadsontwikkelaars zetten in op innovatie, maakindustrie en universitaire kenniscentra. Maar dat lijkt juist de kloof van ongelijkheid te vergroten. (3, 4)

Verspilling

Stedelijke gemeenschappen verspillen veel meer energie en middelen dan niet-stedelijke gemeenschappen. De concentratie van mensen brengt met zich mee dat meer technologie wordt toegepast. Technologie die meer energie verbruikt en verspilt dan de organische producten en diensten op het platteland. In de stad wordt veel voedsel verspild en het voedsel wordt geïmporteerd van (ver) buiten de stad. Waar mensen wonen kan je immers geen voedsel produceren op een schaal die zoden aan de dijk zet – tenzij je kiest voor de Soylent Green oplossing.

Golven tussen stad en land

Historisch gezien is er een golvenbeweging in migraties van land naar stad en terug naar het land. Door de eeuwen heen is dit een terugkerend verschijnsel. Het is niet onredelijk te verwachten dat dit ook nu het geval zal zijn. Dat ondertussen steeds meer schade wordt gedaan aan het globale ecosysteem bleef grotendeels verborgen onder de mantel van de toenemende “levensstandaard”. Maar die standaard is in zichzelf al een verhulling van de toenemende kloof tussen de armsten en rijksten. Op een geven moment is het logisch dat deze golfbeweging over de dijk gaat klotsen.

Uitdaging

Wat kan jij bijdragen aan het kalmeren van deze tsunami richting stad? Keren van het tij is geen oplossing. Het momentum afbouwen misschien wel? Transformeren van steden tot groene oases in een breder eetbaar landschap?

Een van de sleutels tot de oplossing lijkt de wijze waarop we onszelf voorzien in de dagelijkse levensbehoeften van energie, water en voeding. Wanneer we daar radicale verandering in teweeg kunnen brengen dan zou de rest organisch kunnen volgen.

Wat vind jij?

__________

  1. Urban Population Map. Unicef. https://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/
  2. World Urban Population Infographics. URBANET. https://www.urbanet.info/world-urban-population/
  3. The University’s Janus Face: The Innovation-Inequality Nexus. Richard Florida en Ruben Gaetani. 2018. http://martinprosperity.org/content/the-universitys-janus-face/
  4. Innovation and Inequality: Emerging technologies in an unequal world. Redactie: Cozzens, Susan en Dhanaraj Thakur. 2014
The following two tabs change content below.
Bosbouw en Cultuurtechniek gestudeerd, Leraar Biologie en Nederlands geweest. IVN Schoolgids geweest. In West Australië en Caribisch Nederland gewoond. Nu vrijwillig projectleider bij diverse buurtmoestuinen. Lid van European Permaculture Network, International Permaculture Education Network en CoLab.

Laatste berichten van Leo (toon alles)

Een reactie plaatsen

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.