De drie berichten van deze week!

toiletpapierZoals gewoonlijk zijn er ook deze keer 3 berichten, 3 links naar zaken die in mijn mailbox terecht kwamen of die ik ergens op het web gezien heb. We gaan er meteen aan beginnen en de eerste gaat over iets banaals als toiletpapier. Of toch niet banaal? Want er volgen enkele verbazingwekkende cijfers!

1. Toiletpapier

We gebruiken het allemaal, en blijkbaar gebruikt bijna niemand gerecycleerd toiletpapier. Enkele cijfers en een link om je van gedachten te doen veranderen:

  • 27 000 bomen per dag om onze poep mee af te vegen
  • maar 5% gebruikt gerecycleerd papier

Maar dat cijfer zou stijl omhoog moeten, want papier recycleren maakt een heel verschil. Per ton papier dat wordt gerecycleerd bespaar je:

  • 13 bomen
  • 31 380 liter water
  • ….

Alle cijfers en extra info vind je hier: 27,000 Trees A Day to Wipe Bottoms

2. Bijen

Bijen in een ziekenhuis, geen alledaagse gebeurtenis. Een bericht van enkele maanden geleden maar redelijk opmerkelijk 🙂 . Het toont aan dat bijen een enorm flexibel zijn en zich overal aan kunnen aanpassen: Bijen in een Brits Ziekenhuis

3. Steenmeel

Bij Yggdrasil zijn we grote voorstander van het gebruik van steenmeel. Wij gebruiken lavameel, en hebben hier goede resultaten van. Wetenschappelijk onderbouwd zijn deze natuurlijk niet, maar er wordt wel meer en meer onderzoek naar gevoerd.

Onlangs verschenen de resultaten van een onderzoek naar de toepassing van steenmeel voor het verbeteren van kwaliteit van de bodem. Het onderzoek is uitgebreid maar een voorlopige conclusie uit de eerste proef gaat als volgt:

De conclusie uit het project mag zijn dat de resultaten een aanwijzing zijn van de kans die reparatie van de bodemmineralogie biedt voor de verhoging van opbrengst en kwaliteit van landbouwproductenen voor het verduurzamen van de landbouw in brede zin gezien de functie die bodemmineralen vervullen.

Steenmeel heeft ook een functie naar het vastleggen van CO2 in de bodem, ook hier waren de resultaten veelbelovend:

Uitgaande van een gemiddelde toepassing van 1,5 ton steenmeel per hectare per jaar en een beschikbaar areaal in de regio van 80.000 ha, bedraagt de potentie voor CO2-vastlegging van het gebied ruim vijftienduizend ton per jaar. Dit is voldoende voor bijvoorbeeld de compensatie van 141,6 miljoen autokilometers.

Het volledige rapport kan je hier lezen: Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar

The following two tabs change content below.
Ik ben volop bezig met het uitwerken van het permacultuurproject ‘Yggdrasil‘. Natuurlijk Tuinieren in uw eigen tuin staat hier centraal. Door middel van online cursussen, workshops, rondleidingen, … promoot ik moestuinieren in samenwerking met de natuur.