Iris' Garden Ecology

Wat doe je zoal? Uitgebreide beschrijving:

Ik fascineer mij voor de complexe processen van en verbindingen in de natuur en ben ervan overtuigd dat we hier duurzaam mee kunnen samenleven. Dit onderzocht ik al in mijn studie Milieukunde en mijn werk daarna als procestechnoloog, me richtend op het nuttig maken van afval, bevestigde dat. De processen waarvan we gebruikmaken in de afvalwereld zijn vaak het werk van micro-organismen: o.a. composteren, waterzuivering, de productie van biogas uit afval. Tegelijkertijd ruimen we prachtige velden leeg voor de enorme tanks waarin we dit doen. Dat moet anders kunnen, dacht ik destijds.

Dit is waarom permacultuur mij zo aanspreekt. Kijk naar hoe de natuur werkt: afval bestaat niet. Door de natuur beter te begrijpen en ermee samen te werken, kunnen we genieten van een productieve omgeving die aan meer soorten kans biedt dan alleen aan onszelf. Juist in de tuin, groot of piepklein, kunnen we dat met eigen ogen zien en ondervinden.

En ik maakte die overstap (in 2013). Inmiddels geef ik les, onder andere de basiscursus permacultuur bij PermacultuurCentrum Haarlem. Ik ontwerp tuinen, van eetbare voortuintjes met wilde vaste planten tot bos- en bosrandtuinen voor zorgboerderijen en buurttuinen. En ik hou al jaren een blog bij, die ik vul met allerlei tips en informatie om zelf mee aan de gang te gaan.

Sinds wanneer ben je bezig met permacultuur?

2011

Gevolgde opleidingen

– Milieukunde (HAS Den Bosch)
– Permaculture Design Course (Oregon State University o.l.v. Andrew Millison)

Permacultuur wat en hoe

Door de natuur beter te begrijpen leren we hoe we vruchtbaar met onze omgeving kunnen samenleven. Dat begrip van dichtbij planten en dieren te zien leven. Dat kan zowel op een lap grond als een balkon. Ik help graag door speciaal voor jouw tuin en wensen een ontwerp te maken, maar nog leuker vind ik het je de middelen te geven om het zélf te doen.

Jouw specialiteiten

– Wilde eetbare planten en eetbare sierplanten
– Vaste planten, successiebeplanting en bostuinen
– Waterkwaliteit, – gebruik en -zuivering
– Composteren en bodem
– Afval en kringloopwerken
– Biodiversiteit

Permacultuuractiviteiten

(Eetbare) siertuinen voor insecten, bostuinen, zorgboerderijen, buurttuinen, ‘on’kruid gebruiken, eetbare bloemenborders, hergebruik en kringloopsluiting, composteren, water in de tuin – een greep uit de onderwerpen in mijn cursussen (o.a. de basiscursus permacultuur bij PermacultuurCentrum Haarlem), workshops, lezingen, blogs, ontwerpen en artikelen. Sinds 2023 ook het boek Tuinlogica over biodiversiteit, water en klimaatbestendigheid, gebruiken wat je hebt en hergebruik van materialen.

Locatie