Hart van Groen | Martijn Schreuder

Wat doe je zoal? Uitgebreide beschrijving:

Hart van G?roen staat algemeen voor Gro?enprojecte?n in lokaa?l eerlijk ?gezonde vo?eding … ?voor en do?or hart, h?oofd en ha?nden.\n\nSamenwerke?n vanuit z?elfstandig?heid.\n\nAls Sociaal Innovator in Groenprojecten initiee?r en begel?eid ik voedse?ltuin-proj?ecten om z?o lokaal s?ociale coh?esie, veer?kracht en ?zelfsturin?g te bevor?deren. Ik richt mij vooral op Sociale Permacultuur en gebruik binnen mijn projecten elementen uit o.a. permacultuur.\nAls (gecertificeerd) counselor coach voor versnelling ontwikkeling op meerdere niveau’s en inzicht in eigen zijn.\nZo wil ik graag een bijdrage leveren aan de gemeenschap, Moeder Aarde en haar natuur.\n\nMijn diens?ten zijn: ?\n- Initi?re?n en begel?eiden van ?voedseltui?nen op bio?logische b?asis\n- Het bege?leiden en ?coachen va?n groepen ?op bestaan?de voedsel?tuinen\n- Counseling en coaching\n\nDaar waar ?de aanslui?ting mist,? werken aa?n optimaal? herstel, ?om verbind?ing te gen?ereren.\nMet je zel?f, je mede?mens, met ?moeder aar?de en haar? natuur.\n

Sinds wanneer ben je bezig met permacultuur?

2011

Gevolgde opleidingen

… autodidact, uitwisselingen met personen, introductiecursus en verschillende losse workshops.\n- Permacultuur Jaaropleiding (Permacultuur.eu, docent Taco Blom, 2015/2016)\n- Bosrandtuin cursus (Permacultuur.eu, docent Taco Blom, 2016)

Permacultuur wat en hoe

Voor mij is er sprake van Permacultuur door toewijding te geven en een bijdrage te leveren aan evenwichtige verbinding tussen mens, aarde en haar natuur in optimale diversiteit. Gebruikmakende van hart, hoofd en handen. Observeren, ervaren, (vooral)doen. \nHerkennen, erkennen, accepteren, toepassen, loslaten, evalueren, kennis en ervaring uitwisselen, herhalen. Dit alles begint bij het zelf.

Jouw specialiteiten

Sociale Permacultuur, begeleiding, counseling/coaching, werken met … zoals men dat in het algemeen noemt … moeilijke doelgroepen(o.a. LVB, taakgestrafden, dak- en thuislozen (met verslavingsproblemathiek).

Permacultuuractiviteiten

Cursussen (jaarcursus ‘Jouw Buurtmoestuin’) en workshops (i.o.) binnen Hart van Groen en vanuit co?peratieve samenwerking.\nCounseling en coaching.

Ik wil meer leren over, of ik zou wel hulp kunnen gebruiken bij:

Gemeenschapsvorming, Collectieve kleinschaligheid, Co?peratief samenwerkingsverbanden

Locatie
+31 (0)6 1432 4499 +31 (0)6 1432 4499