Cursus bodemvoedselweb, microscoop, compost, compostextract, compostthee, soil food web

Wat doe je zoal? Uitgebreide beschrijving:

Ik leg het belang en werking van het bodemvoedselweb uit en leer de deelnemers omgaan met de microscoop zodat ze het bodemvoedselweb kunnen bekijken en herkennen. Met behulp van compost, compostthee en compostextract kan het bodemvoedselweb worden veranderd zodat de bodemvruchtbaarheid verbeterd. De cursussen zijn ook geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in de soil food web aanpak van Elaine Ingham maar die niet haar volledige cursus willen volgen of graag les willen krijgen in het Nederlands.

Korte samenvatting

Leer de kernconcepten van het Soil Food Web c.q. bodemvoedselweb kennen. Leer organismen kweken in compost of compost thee. Leer compost, compostextract en compostthee te gebruiken om het bodemleven te herstellen en op korte termijn weer gebruik te kunnen maken van de voordelen (ecosysteemdiensten) van een biodivers bodemleven.

Sinds wanneer ben je bezig met permacultuur?

2009

Gevolgde opleidingen

PDC, opleiding Elaine Ingham soil food web, bodemleven microscopie, soil food web consultant

Permacultuur wat en hoe

Ik tuinier in eigen tuin en op de groene hemel (gemeenschapstuin), ik adviseer boeren, tuinders en privépersonen bij het herstellen van het bodemleven

Jouw specialiteiten

compost, microscopie, herstel soil food web

Locatie