Waardevolle informatie in de vorm van digitale boeken

Waardevolle informatie in de vorm van digitale boeken
Waardevolle informatie in de vorm van digitale boeken
(copyright: Tom Murphy)

Het is duidelijk dat er begin vorige eeuw spanningen waren tussen verschillende modellen van landbouw voeren. Chemische bemesting maakte zijn opmars, wetenschappelijk onderzoek leidde tot nieuwe inzichten voor bemesting. Maar toch bleef het overgrote deel van de boeren werken met organisch materiaal als bemesting.

Het is pas sinds de 2de Wereldoorlog dat er een duidelijke omslag kwam en er voluit voor chemische meststoffen, insecticiden en mechanisering werd gekozen. Men ontwikkelde een tunnelvisie, het onderzoek werd heel éénzijdig en verschillende andere pistes van landbouw voeren werden verlaten en compleet vergeten.

Permacultuur is een ontwerpsysteem dat gebruik maakt van voorbeelden uit de natuur. Vroeger noemde men dat gewoon “landbouw”, maar de meeste kennis hierover is op enkele generaties helemaal verloren gegaan.

Lees verder

Permacultuur en Natuurbeheer

Wat schuilt er achter de nieuwe wildernis”, is de titel van een interessant artikel in het recentste nummer van Oikos. Glenn Deliège wijst in dit artikel op de twee kampen die zich lijken te ontwikkelen in het natuurbehoud. Zelf ben ik uiteraard geen doctor in de milieufilosofie zoals de auteur van dat artikel. Maar toch vraag ik mij – als simpele permie – af of er misschien nog een derde weg is…

Lees verder

Wilde kruiden zijn belangrijk voor ons!

Wilde kruiden zijn belangrijk voor ons!
Wilde kruiden zijn belangrijk voor ons!

Onze groenten zijn oorspronkelijk wilde, eetbare planten. In de loop van de geschiedenis is de mens eerst van verzamelaar overgestapt naar het zelf telen van de eetbare gewassen. Daarna is hij stilaan de planten gaan ‘verbeteren’ in functie van opbrengst, smaak, ….

In de 19de eeuw gingen chemici zich bezighouden met voeding. Vanaf dan at men geen voedsel meer maar voedingsstoffen. Eiwitten, vetten en koolhydraten waren de belangrijkste bestanddelen van voedsel met voorop de dierlijke eiwitten. Later zijn daar vitaminen en mineralen bijgekomen en nog later vezels. Uiteindelijk eten we op dit moment vooral groenten die sterk geselecteerd zijn op een aantal kenmerken die niet zozeer met de voeding als wel met het telen te maken hebben.

Lees verder

Waarom bomen een must zijn in voedselproductie

Waarom bomen een must zijn in voedselproductie
Waarom bomen een must zijn in voedselproductie

De laatste eeuw verdwenen bomen massaal uit het landschap, met alle gevolgen vandien. Bomen zijn nochtans cruciaal in elk op land gebaseerd voedselproductiesysteem. Ze voegen niet alleen humus toe, maar reguleren het klimaat, temperen de invloed van weer en wind, en gebruiken de instromende energie voor een reeks producten en diensten.

Lees verder

De 10 voordelen van gemeenschapstuinen

Gemeenschapstuinen hebben een heel scala aan voordelen. Het verbetert de voedselzekerheid van een buurt, het bespaart de gemeente geld en het zorgt voor meer sociale contacten en activiteit in een buurt. In dit artikel een helder overzicht van de verschillende voordelen. Het document is ook als PDF te downloaden: De voordelen van Gemeenschapstuinen. Altijd handig … Lees verder

Recensie: The One-Straw Revolution, Masanobu Fukuoka

Masanobu Fukuoka werd geboren in 1913. Als zoon van een rijke landeigenaar had hij het grote privilege dat hij kon studeren. Hij werd microbioloog en werkte als planteninspecteur voor de overheid. Vanaf 1938 begon hij echter te experimenteren met natuurlijke landbouw om na de tweede wereldoorlog met zijn heel specifieke manier van rijst- en gerstverbouwing … Lees verder

Hapicultuur: Een bijenconservatie-project

 Hapicultuur: Een bijenconservatie-project
Hapicultuur: Een bijenconservatie-project

Hapicultuur is een bijenconservatie-project met als doel om gezonde vitale honingbijen te herintroduceren in de natuur. Wij plaatsen de soort-specifieke behoeften en de natuurlijke gedragspatronen van de honingbijen (‘Apis mellifera’) in het middelpunt van onze bijenteelt en noemen dit apicentrische bijenteelt. Hierbij gaan we er van uit dat de bijen zelf goed weten wat ze doen: onze taak is te luisteren naar hen en de optimale voorwaarden te bieden voor hun welzijn.

Lees verder

Flowforms in de tuin

flowforms‘ Energiespiralen liggen aan de basis van de natuur: ze stellen sappen in staat zich opwaarts te bewegen, bewerkstelligen de vorming van druppels en schelpen en maken dat DNA-ketens zich openen en sluiten in reactie op informatie die door het in beweging zijnde cellulaire water wordt overgedragen. Gezond water vormt van nature spiralen terwijl het stroomt.’
Charlie Ryrie

Ik sta voor de oneindige zee, in de ban van het wonder van water.
Water fascineert mij. Het is voortdurend in beweging, altijd hetzelfde en toch telkens weer anders. Uit de deinende zee vormen zich golven en golfjes die uitrollen op het strand. Daarna keert het water terug naar de grote plas. Wonderlijk ook de manier waarop achtergebleven water vanuit de plassen terugstroomt naar de zee.

Lees verder

Permacultuur: Transitie naar meer agro-ecologie

Permacultuur: Transitie naar meer agro-ecologie
Permacultuur: Transitie naar meer agro-ecologie

Het volgende artikel verscheen eerder in de Wervelkrant. Dit is een tijdschrift dat wordt uitgebracht door Wervel VZW. Hun missie is een landbouw die lokaal meerwaarden creëert, op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel vlak en die solidair is met de rest van de wereld. Daarbij vertrekt ze vanuit de universele waarden basisdemocratie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Wervel beweegt consumenten, boeren en organisaties tot samenwerking om die landbouw vorm te geven via netwerking, campagnes en publicaties.

Lees verder

Zorg voor de Bodem en Polycultuur als Bescherming Tegen Slakken

Zorg voor de Bodem en Polycultuur als Bescherming Tegen Slakken
Zorg voor de Bodem en Polycultuur als Bescherming Tegen Slakken

Een van de basisprincipes van permacultuur is zorg voor de bodem. Uiteindelijk komt alles uit de bodem voort en moet u er vanuit gaan dat een slechte, ongezonde bodem geen voedzame, gezonde planten kan opleveren.

Algemeen bekend is ook dat een rijk bodemleven zich pas kan ontwikkelen wanneer er veel organische stof aanwezig is in de grond. Dit bodemleven beschermt de planten op verschillende manieren, en het bewijs dat uw grond  top is, is de aanwezigheid van veel regenwormen.

Deze komen pas voor wanneer de omstandigheden gunstig zijn maar ze hebben een onschatbare waarde. Charles Darwin noemde ze ‘de ploeg van de natuur’ en heeft er veel onderzoek naar verricht. Zijn laatste boek voor zijn dood was volledig aan de regenworm gewijd.

Lees verder

Problemen? Vraag het Aan de Expert!

Problemen? Vraag het Aan de Expert!
Problemen? Vraag het Aan de Expert!

De bekendheid van permacultuur neemt snel toe, maar toch weten veel mensen niet wat het juist inhoudt. Zeker wanneer je zelf begint permacultuurprincipes in de praktijk toe te passen, word je dikwijls geconfronteerd met vragen waar je niet direct een antwoord op vindt.

Niet alles staat in boeken en niet iedereen kan dure permacultuurcursussen in het  buitenland betalen. Daarom leek het een goed idee van het Australisch permacultuur onderzoekscentrum om een topic op te richten: ‘Ask The Experts’. Iedereen kon met zijn vragen terecht die zouden worden beantwoord door Geoff Lawton.

Lees verder

De Eetbare Stad

De Eetbare Stad
De Eetbare Stad

Het onderwerp ‘Eetbare steden’ is momenteel heel ‘hot’. Er is een echte revolutie bezig in sommige steden waar door plaatselijke inwoners braakliggende terreinen, gemeenschapsgronden, daken en plantbakken van de stad worden opgevuld met groenten en fruit.

Het idee hierachter is dat voedsel, en vooral goede kwaliteit van voedsel, essentieel is voor iedereen. En momenteel is goed voedsel al niet meer vanzelfsprekend voor vele mensen in de stad. Ook geeft het mensen een groter gevoel van eigenwaarde wanneer ze zelf voor hun eten en het eten van buurtgenoten instaan.

Lees verder