De Derde Permacultours: Autarkia en het Aardehuisproject in Nederland

De Derde Permacultours: Autarkia en het Aardehuisproject in Nederland

Een initiatief dat vorig jaar werd opgestart en nu reeds aan zijn derde editie toe is.

Vorige uitstappen waren telkens een succes, je kan de reisverslagen hier en hier nalezen! Als je ook graag eens meegaat op zo’n uitstap waarop je interessante projecten bezoekt en kan bijpraten met andere enthousiaste permanauten, lees dan zeker hieronder waar we dit jaar naartoe gaan.

Lees verder

Betrouwbare Informatie over Permacultuur?

Betrouwbare Informatie over Permacultuur?

Goede en juiste informatie over permacultuur is in het Nederlands nog redelijk moeilijk te vinden, maar in het Engels wordt je letterlijk overspoelt als je ‘permaculture’ intikt in Google.

Meer dan 7.270.000 resultaten krijg je voor deze zoekterm, begin dan maar te zoeken naar wat je nodig hebt! Zoveel bronnen betekent ook veel onbetrouwbare of slechte informatie, gekopieerde teksten, …

Maar hoe weet je wie je wel kan vertrouwen?

Lees verder

Is Permacultuur Nieuw Voor Jou?

Is Permacultuur Nieuw Voor Jou?

Permacultuur was een kleine 10 jaar nog heel onbekend. Als je dit woord gebruikte in een zin was de kans heel klein dat je gesprekspartner doorhad wat je bedoelde.

Ondertussen is er al heel veel veranderd en zijn steeds meer mensen op zoek naar een andere manier om dingen te doen, naar een andere manier van leven. Misschien ben jij ook nog maar net op het begrip permacultuur gebotst en weet je nog niet zo goed wat het juist allemaal inhoud.

Of misschien ben je via een natuurlijke manier van tuinieren in contact gekomen met permacultuur, maar weet je niet dat het ook op vele andere (levens-)domeinen van toepassing kan zijn.

Wil je meer leren over wat permacultuur juist is? Lees dan zeker verder 🙂 !

Lees verder

Is Ons Drinkwater in Gevaar?

Is Ons Drinkwater in Gevaar?

Afgelopen week was er in Vlaanderen redelijk wat commotie naar aanleiding van een reportage van Terzake over drinkwater. Hoe gezond is ons kraantjeswater? Het is iets waar we nog steeds over twijfelen, want in Vlaanderen blijven we massaal flessenwater kopen. Terzake deed een steekproef verspreid over Vlaanderen en dat levert opmerkelijke resultaten op. Want blijkbaar … Lees verder

Verslag van de Tweede Permacultours

Verslag van de Tweede Permacultours

Met permacultours willen we regelmatig een aantal projecten bezoeken die op een of andere manier een band hebben met permacultuur.

Deze keer trokken we met 30 geïnteresseerden met de autocar naar West-Vlaanderen. We wilden er 2 projecten bezoeken: de Zonne-Arc en de Woudezel. Elk project zou tweemaal bezocht worden, telkens door de helft van de deelnemers.
We vertrokken in Leuven en na een tussenstop in Gent, kwamen we omstreeks 9.30 u. aan in Proven.

Lees verder

Een CSA Zoals Er Nog Geen Andere Zijn!

Een CSA Zoals Er Nog Geen Andere Zijn!
Een CSA Zoals Er Nog Geen Andere Zijn!
Een CSA Zoals Er Nog Geen Andere Zijn!

Een tijdje geleden verscheen onderstaande tekst in mijn mailbox, met de vriendelijke vraag om deze zo breed mogelijk te verspreiden.

Ik vind het initiatief heel goed en ik hoop dat er snel nog andere mensen gaan volgen! Want een CSA zoals ze nu bestaat, levert altijd groenten. Maar mensen eten natuurlijk meer dan bloemkool en wortelen :-).

Nog niet alle oogstdelen zijn verkocht, geïnteresseerden mogen zich zeker nog melden!

Het gaat wel maar over een lokaal project, maar het kan misschien anderen op ideeën brengen …

Lees verder

De zelfloze geest – een pad naar een goede gezondheid en positief activisme

De zelfloze geest

De zelfloze geest

Waarom legt ons niveau van bewustzijn vast hoe we collectief omgaan met klimaatverandering? En hoe kunnen we daar samenhangend en authentiek op reageren? Bernie Sheehan (B.S.) interviewt Mick Collins (M.C.), de auteur van ‘The Unselfish Spirit – Human Evolution in a Time of Global Crisis’ (De zelfloze geest – menselijke evolutie in een wereldwijde crisis).

Het boek van Mick Collins, ,’The Unselfish Spirit‘, legt uit waarom dat wat we doen ons bewustzijn vormt en verfijnt en ons een fundament en een stimulans geeft voor positief activisme. Maar het is meer dan dat. Het is een grondig interdisciplinair onderzoek naar de menselijke psyche en het formuleert diepe inzichten in het potentieel van de mens om crisistijden om te vormen tot persoonlijke groeiprocessen en sociale transformatie.

Verschenen in Permaculture Magazine – 26 augustus 2014, vertaling door Ivy Dillen

Lees verder

Weerbaarheidsdenken – Wat voor verschil maakt het?

De mens heeft nooit enig materiaal gecreëerd dat zo weerbaar is als de menselijke geest.
De mens heeft nooit enig materiaal gecreëerd dat zo weerbaar is als de menselijke geest.

Weerbaarheid wordt beschouwd als een integraal deel van permacultuur en transitie. Maar wat betekent het voor u?

In vele opzichten is het idee om weerbaarheid op te bouwen – de capaciteit om te overleven en te gedijen ondanks verandering en/of moeilijkheden – eigen aan permacultuur en aanverwante veranderingsbewegingen (zoals de transitiebeweging).

Permacultuurprincipes werken weerbaarheid in de hand, bij voorbeeld door de noodzaak te benadrukken dat elke functie ondersteund wordt door meerdere elementen. Of door het aanmoedigen van creatief gebruik van en reactie op verandering.

Lees verder

Wat ik denk over permacultuur en voeding

‘Kook, en neem, als dat mogelijk is, een tuin. Deelnemen aan de ingewikkelde en eindeloos interessante processen van in ons levensonderhoud voorzien, is de zekerste manier om te ontsnappen aan de fastfoodcultuur en de impliciete criteria ervan: dat voedsel snel, goedkoop en gemakkelijk moet zijn; dat voedsel een product is van de industrie, niet van de natuur; dat voedsel brandstof is en niet een vorm van verbondenheid, zowel met andere mensen als met andere soorten – met de natuur.’

Michael Pollan

Lees verder

Leren van de natuur om effectiever te worden in ons werk en leven

Een opinie over hoe we van de natuur kunnen leren om gelukkiger en productiever te worden in ons leven door te investeren in de relatie met onszelf, de relatie met ons sociaal netwerk en onze relatie met de aarde.

Recent realiseerde ik mij plots hoe efficiënt de natuur wel is in wat ze doet: zelf leven en leven vermenigvuldigen en verspreiden. Alle elementen in de natuurlijke omgeving werken harmonieus samen om elkaar te versterken. Er zijn geen elementen zonder functie en alle functies bestaan op zich uit meerder elementen. Het afbreken van organisch materiaal bijvoorbeeld is onvoorstelbaar complex en fascinerend.

Lees verder

Spel zonder grenzen

De natuur kent wel randen, maar geen grenzen: alles is met elkaar verbonden en er is continu een uitwisseling gaande tussen alle systemen in de natuur. Een systeem dat met de natuur mee wil werken, kenmerkt zich door dezelfde eigenschappen in zichzelf te ontwikkelen. Vandaar mijn idee om een reeks artikels te schrijven over de ontwikkelingen van permacultuur over de grenzen heen.

Wat hebben wij gemeen?

Even uitzoomen.. het overkoepelende patroon dat alle permacultuurgroepen verbindt, of het nu gaat over netwerken, associaties, diplomagroepen, coöperaties of eerder losse samenwerkingsverbanden tussen vrienden, is de visie. Permacultuur gaat over het vormen van een andere kijk op de wereld – een visie waarin de wijsheid uit de oude tradities van natuurvolkeren gekoppeld wordt aan de wetenschappelijke inzichten van het systeemdenken & de ecologie.

Lees verder

Hapicultuur: Een bijenconservatie-project

 Hapicultuur: Een bijenconservatie-project
Hapicultuur: Een bijenconservatie-project

Hapicultuur is een bijenconservatie-project met als doel om gezonde vitale honingbijen te herintroduceren in de natuur. Wij plaatsen de soort-specifieke behoeften en de natuurlijke gedragspatronen van de honingbijen (‘Apis mellifera’) in het middelpunt van onze bijenteelt en noemen dit apicentrische bijenteelt. Hierbij gaan we er van uit dat de bijen zelf goed weten wat ze doen: onze taak is te luisteren naar hen en de optimale voorwaarden te bieden voor hun welzijn.

Lees verder

De Eetbare Stad

De Eetbare Stad
De Eetbare Stad

Het onderwerp ‘Eetbare steden’ is momenteel heel ‘hot’. Er is een echte revolutie bezig in sommige steden waar door plaatselijke inwoners braakliggende terreinen, gemeenschapsgronden, daken en plantbakken van de stad worden opgevuld met groenten en fruit.

Het idee hierachter is dat voedsel, en vooral goede kwaliteit van voedsel, essentieel is voor iedereen. En momenteel is goed voedsel al niet meer vanzelfsprekend voor vele mensen in de stad. Ook geeft het mensen een groter gevoel van eigenwaarde wanneer ze zelf voor hun eten en het eten van buurtgenoten instaan.

Lees verder