Ayurveda: people care avant-là-lettre

Ayurveda is de holistische gezondheidsleer van het oude India. ‘Ayurveda’ is een sanskriet-term die zoveel betekent als ‘Leer van het Leven’. De principes die aan de basis liggen van deze leer zijn universeel, en kunnen dus overal ter wereld worden toegepast.

Een systemische kijk

Men gaat uit van een systemische kijk op de mens. Ayurveda gaat niet alleen over fysieke gezondheid, maar ook over mentale, emotionele en spirituele gezondheid. Men streeft naar een eenheid van denken, voelen en handelen: als deze er niet is, ontstaat er lijden.

Het centrale principe van de ayurvedische benaderingswijze is ‘agni’ – ons verteringsvuur. De kracht waarmee dit vuur brandt en de manier waarop het brandt bepalen welke acties er genomen kunnen worden om het geheel in balans te krijgen/houden. Nagaan of het systeem goed werkt gebeurt aan de hand van een ayurvedische diagnose, bestaande uit vraagstelling, observatie, polsdiagnose, tongdiagnose,

De drie dosha’s

ayurveda2Eerst wordt er nagegaan wat je constitutie is. Die bepaalt hoe de ayurvedische therapie er uitziet. Er zijn 3 basisconstituties die in iedere persoon in een bepaalde verhouding aanwezig zijn. ‘Vata’ gaat over alles wat te maken heeft met beweging, ‘pitta’ gaat over alles wat te maken heeft met transformatie en ‘Kapha’ gaat over alles wat te maken heeft met smering en onderhoud. Je ‘geboorteconstitutie’ zegt vaak iets over ‘waarvoor je in de wieg gelegd’ bent, en dit is de verhouding tussen de 3 dosha’s waar men naar streeft. Je huidige constitutie verschilt meestal van je geboorteconstitutie. Als de 2 te veel uiteenlopen, kom je vroeg of laat in de problemen. Daarom zal men in ayurveda de huidige constitutie gaan bijsturen via voeding, kruiden, massage, levensstijl…

Werkwijze

ayurveda3Niet enkel mensen kunnen ingedeeld worden aan de hand van deze constituties. Ook planten, voedingsmiddelen, dieren, kleuren, emoties, omgevingen, … kortom, alles wat met de zintuigen waargenomen kan worden of met de geest kan worden voorgesteld.

De werkwijze van ayurveda bestaat er in om je constitutie bij te sturen via bepaalde kruiden, voedingsmiddelen, omgevingen.. met een bepaalde verhouding aan vata, pitta, kapha die je huidige constitutie compenseert.
Het is een beetje zoals je de bodemvruchtbaarheid op peil kunt houden door meer of minder compost/mulch te gebruiken.

Conclusie

Als je op een ayurvedische manier leert kijken, kun je onevenwichten opmerken en bijsturen nog voor ze problematisch worden. Zo doe je aan preventieve gezondheidszorg – en daarmee doe je jezelf, je geliefden én de samenleving als geheel een groot plezier!

Meer weten? Enkele activiteiten over ayurveda:

Ayurveda introductie
Ayurvedische herfstkookles

 

The following two tabs change content below.

Diëgo Van De Keere

Als je geconfronteerd wordt met een uitdagende situatie, kun je daar op verschillende manieren mee omgaan: je kunt er tegen vechten, je kunt er van wegvluchten, of je kunt ze aanvaarden en vervolgens iets ondernemen. Gezien ik enkel de laatste optie als enige echte constructieve mogelijkheid zag, heb ik deze keuze gemaakt.

Laatste berichten van Diëgo Van De Keere (toon alles)