Ontwerpprincipe 9

Principe 7 tot 12
Hier bekijken we systemen eerder van bovenuit, van het perspectief van patronen en relaties die ertoe bijdragen een zichzelf organiserend en mee-evoluerend systeem te creëren.

 

9. Gebruik kleine en trage oplossingen9. Gebruik kleine en trage oplossingen

Langzaam maar zeker
Wie klein is, moet slim zijn

Dit principe geeft de kern van de zaak goed weer. Systemen zouden zodanig ontworpen moeten zijn dat functies op de kleinst mogelijke schaal werkbaar zijn, dit betekent zo praktisch en energie-efficiënt als mogelijk voor die functie.

Onze oplossingen zullen we baseren op het principe dat hoe kleiner en intensiever iets kan, hoe veerkrachtiger het zal zijn. Tuinlandbouw zoals Holmgren het noemt is landbouw op de kleinste schaal.

Het principe is dat eindeloze groei in een gezond systeem niet voorkomt.

 

Ga naar het 10de ontwerpprincipe: Gebruik en waardeer diversiteit