Ontwerpprincipe 8

Principe 7 tot 12
Hier bekijken we systemen eerder van bovenuit, van het perspectief van patronen en relaties die ertoe bijdragen een zichzelf organiserend en mee-evoluerend systeem te creëren.

 

8. Verenig eerder dan te scheiden8. Verenig eerder dan te scheiden

Vele handen maken licht werk

Holistische aanpak als antwoord op overspecialisatie.

Aandacht voor de complexiteit van de relaties.

Permacultuur wordt wel eens omschreven als de wetenschap van het maximaliseren van behulpzame relaties. Creëer relaties tussen verschillende elementen of breng elementen bijeen die samen een relatie kunnen aangaan. Oplossingen zijn te vinden in een geïntegreerde holistische aanpak eerder dan in toegenomen specialisatie en hokjesdenken.

 

Ga naar het 9de ontwerpprincipe: Gebruik kleine en trage oplossingen