Ontwerpprincipe 7

Principe 7 tot 12
Hier bekijken we systemen eerder van bovenuit, van het perspectief van patronen en relaties die ertoe bijdragen een zichzelf organiserend en mee-evoluerend systeem te creëren.

 

7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

Door de bomen het bos niet meer zien

Vertrekkend van observatie (principe 1) komen we tot herkenning van patronen en dit is de noodzakelijke voorloper van elk ontwerpproces.

Dit principe stelt dat we ons systeem ontwerpen, vertrekkend van de observatie van natuurlijke patronen. Hierbij ontwerpen we zones en sectoren zoals in een spinnenweb. Eenvoudige patronen vinden hun toepassing op diverse gebieden en in uiteenlopende situaties.

We starten bv. met het patroon van een bosstructuur of open plekken in een bos, de structuur daarbinnen komt later en deels ook vanzelf.

 

Ga naar het 8ste ontwerpprincipe: Verenig eerder dan te scheiden