Ontwerpprincipe 3

Principe 1 tot 6
Hier bekijken we systemen van onderuit, vanuit het perspectief van elementen, organismen en individuen.

 

3. Zorg voor opbrengst

3. Zorg voor opbrengst

Elke ingreep in het systeem moet voor opbrengst zorgen

Alles moet minstens op één of andere manier productief zijn

Dit principe stelt dat elke interventie die we in het systeem maken, elke verandering die we aanbrengen, elk element dat we introduceren een productieve meerwaarde moet hebben. Bv. noten of fruitbomen op openbare plaatsen, eetbare daktuinen, of stedelijke eetbare landschappen.

Dit geldt ook voor de landbouwgrond: we planten eetbare, medicinale of materiaal leverende planten aan.

 

Ga naar het 4de ontwerpprincipe: Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling