Ontwerpprincipe 10

Principe 7 tot 12
Hier bekijken we systemen eerder van bovenuit, van het perspectief van patronen en relaties die ertoe bijdragen een zichzelf organiserend en mee-evoluerend systeem te creëren.

 

10. Gebruik en waardeer diversiteit10. Gebruik en waardeer diversiteit

Leg niet al je eieren onder één kip

Monoculturen zijn uiterst fragiel en vatbaar voor ziekte en ongedierte, meer diverse systemen hebben een veel grotere inherente veerkracht.

 

 

Ga naar het 11de ontwerpprincipe: Gebruik randen en waardeer het marginale