De 12 Ontwerpprincipes

Daarnaast zijn er ontwerpprincipes. Aanvankelijk waren die verspreid over het gehele concept van permacultuur en niet duidelijk afgelijnd. David Holmgren heeft in 2002, na 25 jaar ervaring met permacultuur, de ontwerpprincipes geordend en duidelijk omschreven in 12 principes.

Hieronder vindt u een overzicht zoals ze door David Holmgren zijn omschreven in ‘Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability‘. Klik op het icoon voor meer uitleg over het ontwerpprincipe.

click map

Principe 1: Observeer en handel ernaar!

Principe 2: Vang energie en sla ze op

Principe 3: Zorg voor opbrengst

Principe 4: Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling

Principe 5: Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten

Principe 6: Produceer geen afval, maak kringlopen

Principe 7: Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details

Principe 8: Verenig eerder dan te scheiden

Principe 10: Gebruik en waardeer diversiteit

Principe 11: Gebruik randen en waardeer het marginale

Principe 12: Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van

Principe 9: Gebruik kleine en trage oplossingen

Principe 1: observeer en handel ernaar
Principe 2: vang energie en sla ze op
Principe 3: zorg voor opbrengst
Principe 4: gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling
Principe 5: gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
Principe 6: produceer geen afval, maak kringlopen
Principe 7: ontwerp van (natuurlijke) patronen naar detail
Principe 8: verenig eerder dan te scheiden
Principe 9: gebruik kleine en trage oplossingen
Principe 10: gebruik en waardeer diversiteit
Principe 11: gebruik randen en waardeer het marginale
Principe 12: antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier gebruik van